ngự thiện

Ngự thiện (御膳) – Món ăn của VuaMón ăn cung đình